- Vệ sinh phun thuốc khuôn viên lớ học

           Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn xã Đại Phú, trường mầm non Đại Phú tạm thời cho học sinh nghỉ học 2 ngày 13,14/12/2021 để thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn khuôn viên các nhóm, lớp trong toàn trường. Từ ngày 15/12/2021 tiếp tục đón học sinh đến lớp bình thường.