Thực hiện Kế hoạch số  54/KH-PGDĐT ngày 12/1 1/202 1 của Phòng Giáo

dục và Đào tạo huyện Sơn Dương về  tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp huyện và dự thi cấp tỉnh năm học 2021 -2022;

Thực hiện Văn bản số 438/PGDĐT-THCS ngày 07/12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương “V/v  tổ chức Cuộc thi  Khoa học kỹ thuật cấp huyện,  năm  học 2021 – 2022”

Sáng ngày 12/12/2021 học sinh trường THCS Hợp Hòa tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp huyện năm học 2021-2022 với 3 dự án:

Ảnh Đăng ký dự thi KHKT năm học 2021-2022. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CUỘC THI KHKT CẤP HUYỆN

Kết quả 01 dự án đạt giải Ba, qua cuộc thi này các em đã được trải nghiệm bổ ích và cũng là tiền đề để các em cố gắng trong các cuộc thi tiếp theo.