Thực hiện chỉ đạo của sở GD&ĐT Tuyên Quang, phòng GD&ĐT huyện Hàm Yên Trường tiểu học Yên Lâm I đã cho học sinh nghỉ học, đồng thời phối hợp với TTYT xã và phụ huynh tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử trùng và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể phụ huynh và học sinh ở trường chính và tất cả các điểm trường lẻ.